Juridiskie un notariālie pakalpojumi

Pakalpojumi civiltiesību jomā un notariālās darbības

Mēs sniedzam plašu pakalpojumu klāstu civiltiesību jomā un pakalpojumus, kas saistīti ar notariālām darbībām. Mūsu birojs noformē dokumentu notariālu apliecināšanu iespējami īsā termiņā.

Mēs risinām administratīvās, laulības šķiršanas, mājokļu, ģimenes un mantojuma lietas. Krievu valodā noformējam pilnvaras, piekrišanas, iesniegumus, atteikšanās no mantojuma un citus dokumentus ar notariālo apliecinājumu. Risinām jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu. Sastādām pirkuma, nekustamā īpašuma nomas, nekustamā īpašuma dāvināšanas līgumus, sniedzam juridisko palīdzību nekustamā īpašuma pirkšanā un pārdošanā, kā arī to pavadošajos darījumos. Pārstāvam klientu intereses tiesā. Notariāli apliecinām dokumentu tulkojumus un kopijas.

Pakalpojumi